Siirry pääsisältöön

Tur­val­li­suus

Tietoa tapahtumien turvallisuudesta ja turvallisemman tilan periaatteen

Nuorten tapahtumissa on käytössä turval;isemman tilan periaatteet.
Tapahtumissa häirintäyhdyshenkilönä toimii ensisijaisesti nuorisotyöryhmästä Aija, mutta kenen tahansa työryhmäläisen puoleen saa kääntyä, jos näkee tai kokee häirintää. Käsittelemme kaikki tilanteet luottamuksellisesti.
1. Kunnioita jokaisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta
2. Älä tee olettamuksia kenenkään ominaisuuksista kuten sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys, uskonto yms.
3. Älä arvostele muiden ulkonäköä, pukeutumista, olemusta, puhetapaa yms.
4. Älä kiusaa, pilkkaa, sysää syrjään tai nolaa ketään käytökselläsi tai toiminnallasi
5. Anna muille tilaa ja puheenvuoro, äläkä jyrää muiden mielipiteitä
6. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti
7. Muista antaa palautetta rakentavasti ja kohdella muita kunnioittavasti myös konfliktitilanteissa
8. Älä käytä halventavaa kieltä, stereotypioita tai loukkaavia termejä, edes vitsaillessasi
9. Kuuntele muita ja yritä oppia. Uudet aiheet, mielipiteet ja erilaiset ihmiset ja näkökulmat ovat hyvä tapa oppia uutta ja kehittyä
10. Jos olet loukannut toista ihmistä tahallisesti tai tahattomasti, niin muista aina pyytää anteeksi ja selvittää tilanne
Turvallisuus tapahtumissa
Tapahtumissa on mukana ea-laukku, mistä löytyy ensiaputarvikkeita pienempien haavojen ja muiden hoitoon. Isompien tapaturmien sattuessa soitetaan yleiseen hätänumeroon.
Tapahtumien ensisijaisena ea-vastaavana toimii työryhmästä ea1-koulutuksen saanut Viljami. Tapaturman sattuessa häneltä voi pyytää apua.
Tapahtumien ensisijaisena turvallisuusvastaavana toimii työryhmän puheenjohtaja Konsta. Turvallisuusvastaavalle pitää ilmoittaa esimerkiksi tapahtumapaikalta poistumisesta, jotta mahdollisen kriisitilanteen sattuessa viranomaisia pystytään tiedottamaan paikalla olevien henkilöiden lukumäärästä.