Siirry pääsisältöön
Varsinais-Suomen Näkövammaisten logo.
Varsinais-Suomen Näkövammaisten logo.

Tietoja ja linkkejä

Hyödyllistä tietoa ja linkkejä

Tällä sivulla

Tietoa näkemisestä, näön ongelmista ja näkövammaisuudesta löytyy mm. Näkövammaisten liiton sivuilta.

Näkövammaisen palveluopas

Näkövammaisten sosiaaliturvasta, palveluista ja etuuksista on koottu kattava tietopaketti Näkövammaisten palveluopas. Vuosittain päivittyvä opas on ladattavissa Näkövammaisten liiton sivuilta tai sen voi tilata äänitteenä yhdistyksen toimistolta. 

Näkövammaiset lapset

Suomessa syntyy vuosittain noin sata näkövammaista lasta. Osa heistä on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia. Useimmat heistä käyvät tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätoverinsakin. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja selviytyäkseen vanhemmuuden vaatimuksista.

Apua ja neuvoa saatavilla

Alueyhdistyksen lisäksi näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa auttavat mm. Näkövammaisten liiton eri asiantuntijat sekä keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat ja sosiaalihoitajat.

Äänikirjat ja -lehdet

Äänikirjoja ja -lehtiä voi kuunnella esim. helppokäyttöisellä Daisy-soittimella. Näkövammaiset, joiden haitta-aste on vähintään 50 %, voivat saada Daisy-soittimen lainaksi Näkövammaisten liitosta.

Näkövammaisille on tarjolla kymmeniä aikakaus- ja sanomalehtiä, jotka ovat kuunneltavissa Daisy-soittimella tai tietokoneella. Suurin osa näkövammaisten äänilehtipalveluista on maksuttomia. Lehtitilaukset hoituvat meillä toimistolla.

Lisää äänilehdistä ja muista lukemiseen liittyvistä palveluista Näkövammaisten liiton sivuilla.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sor­mem­me on ajan her­mol­la ja olem­me maail­mas­sa mu­ka­na. Lisätietoa osoitteesta:

Tukea vammaisten opiskelemiseen ja työllistymiseen

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry jakaa Tukilinja-apurahoja. Kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt tai heitä edustavat tahot voivat hakea apurahoja. Osa tuesta jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Tuetut Solaris-lomat

Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset, jotka eivät omin varoin ja voimin pysty järjestämään lomaa.
Lomaa on mahdollisuus hakea yksi tai perheen kanssa.

Tarvitsetko avustajaa satunnaisesti tai pidempään?

Avustajakeskus palvelee avustamiseen liittyvissä asioissa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voit tiedustella vapaaehtoista avustajaa joko yhdeksi kerraksi auttamaan vapaa-ajan toimintaan, asiointeihin tms. tai pidemmäksi aikaa palkattavaksi henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Saattajakortilla avustaja ilmaiseksi mukaan kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin

Saattajakortin tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seudullisella Saattajakortilla yhtenäistetään eri toimipaikkojen käytäntöjä. Kortin voimassaolo kuntien palveluissa alkoi 1.4.2013.
Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai lääkärin tai fysioterapeutin lausunto. Näkövammaiset saavat kortin myös esittämällä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammakortin.

Opaskoiratietoutta

Opaskoirayhdistyksen sivuilta löydät tärkeää ja ajankohtaista tietoa mm. opaskoiran käyttäjien ja opaskoirien asioista, tapahtumista, koulutuksista ja oikeuksista sekä kokemustarinoita opaskoiran omaavilta.
Opaskoirakoulun tehtävä on kasvattaa, kouluttaa ja luovuttaa käyttöön opaskoiria sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille.

Soveltava liikunta SoveLi ry

SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan.

Turun Seudun vammaisjärjestöt ja Happy House

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry on Turun talousalueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen yhteistyöelin. Yhdistyksen toiminta- ja kohtaamispaikka Happy House on esteetön ja kaikille avoin ja siellä järjestetään toimintaa jokaisena arkipäivänä. Happy House sijaitsee Turussa Ursininkadulla.

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle.