Esittely

Yhdistys on perustettu v. 1911, kotipaikka Turku

Näkövammaisten liitto ry:n jäsenjärjestö

Yhdistyksen ydintehtävä on valvoa alueella asuvien näkövammaisten etuja sekä tuottaa ja välittää näkövammaisten tarvitsemia erityispalveluja

Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on sokea tai siinä määrin heikkonäköinen, että hänelle on siitä olennaista haittaa päivittäisissä toiminnoissa. Jäsenmaksu on 15 €/vuosi tai ainaisjäsenmaksu 150 €.

Alle 18-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Kannatusjäsenmaksu on 30 €/vuosi tai ainaiskannatusjäsenmaksu 300 €.

Tällä hetkellä näkövammaisia jäseniä on noin 600.

Toiminta

Toiminta on tarkoitettu kaiken ikäisille näkövammaisille sekä heidän omaisilleen ja avustajilleen Varsinais-Suomen alueella.

Turussa sijaitsevan aluetoimiston lisäksi paikallista toimintaa järjestetään mm. Salon, Someron, Loimaan ja Vakka-Suomen seudulla. Paikallisyhdistyksien yhteystiedot -linkki

Yhdistyksen palvelut

Jäsenpalvelu

· valvoo alueen näkövammaisten etuja

· neuvoo, tukee ja ohjaa palveluiden piiriin

· esittelee ja välittää apuvälineitä

· tuottaa äänilehtiä mm. kaupunkilehti Turkulaista, Lilja -lehteä sekä Turkupostia

Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa ja vapaa-ajan palveluja, joita muut tahot eivät tuota, kuten esim.

· kerho- ja vertaisryhmätoimintaa

· liikuntamahdollisuuksia, retkiä ja tutustumiskäyntejä

· kursseja ja koulutusta

· jäsenten virkistyskäytössä myös Rauhaniemen kesäpaikka Littoistenjärven rannalla

Lisäksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Toiminnasta tiedotetaan äänipostin, nettisivujen ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen välityksellä. Yhdistyksen ajankohtaisia tiedotteita ja tapahtumia sisältävä Ääniposti ilmestyy kahden viikon välein. Ääniposti on saatavissa äänitteenä tai sähköpostilla, jäsentiedote lisäksi tekstimuodossa tai pistekirjoituksella.

Toimintaamme tukevat kannatusjäsenten ja yksityisten lahjoittajien lisäksi mm. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä Turun ja Raision kaupungit.