Vaalea opaskoira istuu

Var­si­nais-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu v. 1911, toi­mia­luee­na Var­si­nais-Suo­men ja Ah­ve­nan­maan maa­kun­nat, ko­ti­paik­ka Tur­ku. Jä­sen­mää­rä noin 600 jä­sen­tä.

Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n jä­sen­jär­jes­tö.
Yh­dis­tyk­sen ydin­teh­tä­vä on val­voa alueel­la asu­vien nä­kö­vam­mais­ten etu­ja se­kä tuot­taa ja vä­lit­tää nä­kö­vam­mais­ten tar­vit­se­mia eri­tyis­pal­ve­lu­ja.

Toi­mis­to on avoin­na ma ja ti klo 9 - 16.

Toi­mis­to on sul­jet­tu 9.12. ja 19. - 31.12. 

Vuo­den 2016 tee­ma on tie­don­saan­nin es­teet­tö­myys – tie­to kuu­luu kai­kil­le!

Ajan­koh­tais­ta