Vaalea opaskoira istuu

Var­si­nais-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu v. 1911, toi­mia­luee­na Var­si­nais-Suo­men ja Ah­ve­nan­maan maa­kun­nat, ko­ti­paik­ka Tur­ku. Jäsenmäärä noin 600 jäsentä.

Näkövam­mais­ten liit­to ry:n jäsenjärjestö.
Yh­dis­tyk­sen ydin­tehtävä on val­voa alueel­la asu­vien näkövam­mais­ten etu­ja sekä tuot­taa ja välittää näkövam­mais­ten tar­vit­se­mia eri­tyis­pal­ve­lu­ja.

Toi­mis­to on avoin­na ma - to klo 9:00 - 15:00Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia